• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chiều ngày 25/11/2019 với 426/454 đại biểu có mặt đồng ý (94,00%), Quốc hội đã ...
Theo nội dung Luật vừa được Quốc hội thông qua, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2), trừ viên chức ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 29